English – Privacy Policy

Persónuverndarstefna Glapræði ehf

Almennt
Glapræði efh selur aðgöngumiða á tónlistarhátíðina Sátan og tengdar vörur (hér eftir nefnt “Glapræði” eða “Sátan”).

Söfnun persónuupplýsinga
Glapræði safnar persónuupplýsingum í tengslum við kaup á miðum eða varningi og einnig þegar haft er samband við okkur í gegnum tölvupóst eða facebook.

Notkun persónuupplýsinga
Glapræði geymir persónuupplýsingar og notar þau í samræmi við gildandi lög.
Þetta þýðir að Glapræði verndar persónuupplýsingar sem geymdar eru í kerfinu og að þú hefur alltaf rétt á því að hafa samband við Glapræði til að fá upplýsingar um hvaða persónulegu gögn þín eru geymd hverju sinni. Í þessari stefnu er útskýrt hvernig Glapræði vinnur persónuupplýsingarnar þínar þegar þú kaupir miða eða varning í gegnum heimasíðu Sátunnar.

Glapræði meðhöndlar persónuupplýsingarnar sem þú gefur upp í tengslum við notkun kerfisins eða í tengslum við hvernig þú hefur samband við okkur. Upplýsingarnar geta verið t.d nafn, netfang, símanúmer, heimilisfang, kennitala, kortaupplýsingar eða aðrar upplýsingar sem þú gefur upp þegar þú kaupir miða eða ert í öðrum samskiptum við Glapræði eða Sátuna.

Af hverju notar Glapræði persónuupplýsingar?
Persónuupplýsingar þínar eru notaðar af Glapræði til að mögulegt sé að:
uppfylla skuldbindingar okkar til þín eins og samið er um, til dæmis svo þú getir sótt miðana þína, svo þú getir fengið miðana þína aftur ef þú af einhverjum ástæðum finnur þá ekki eða hefur glatað þeim ofl.
taka á móti og vinna með korta- og snjallgreiðslur.
bæta kaupferlið og aðra þjónustu.
halda við góðu viðskiptavinasambandi í samskiptum þínum við Sátuna
sjá um endurgreiðslur á miðakaupum.

Hver hefur aðgang að persónuuupplýsingunum þínum?
Persónuupplýsingar eru unnar af starfsfólki Glapræðis. Svo lengi sem það sé engin lagaleg skylda til að birta persónuupplýsingar munu þær ekki verða afhentar til annarra aðila. Glapræði birtir aldrei eða selur persónuupplýsingar í markaðslegum tilgangi til þriðja aðila. Öllum sem hafa aðgang að gögnum er skylt að vinna aðeins úr þeim í samræmi við GDPR lög nr. 90/2018.

Hversu lengi eru persónuupplýsingar geymdar?
Glapræði geymir persónuupplýsingar þínar svo lengi sem það er nauðsynlegt til að uppfylla skyldur sem eru fyrir hendi hverju sinni.

Öryggi
Glapræði grípur til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar sem unnið er með. Aðgerðirnar veita öryggi sem er í samræmi við gildandi löggjöf um gagnavernd og er viðeigandi að teknu tilliti til:

 • Þeirra tæknilegu möguleika sem fyrir hendi eru.
 • Hvað það myndi kosta að innleiða aðgerðirnar.
 • Sérstakra áhættu sem fylgja vinnslu persónuupplýsinga.
 • Hversu viðkvæmar persónuupplýsingarnar eru.

Uppfærsla persónuverndarstefnunnar
Glapræði uppfærir þessa persónuverndarstefnu reglulega og er nýjasta útgáfan alltaf aðgengileg á heimasíðu Sátunnar.

Hafa samband

Glapræði ehf
kt. 610723-0710,
Árskógar 5,
109 Reykjavík.
Netfang: info@satan-festival.com

Persónuverndarstefnan gildir frá 1. september 2023.

Privacy Policy Glapræði ehf

In general
Glapræði efh sells tickets to the music festival Sátan and related products (hereinafter referred to as “Glapræði” or “Sátan”).

Collection of personal information
Glapræði collects personal information in connection with the purchase of tickets or merchandise and also when contacting us via e-mail or Facebook.

Use of personal information
Glapræði stores personal information and uses it in accordance with applicable laws.
This means that Glapræði protects personal data stored in the system and that you always have the right to contact Glapræði to get information about which of your personal data is stored at any given time. This policy explains how Glapræði processes your personal data when you buy tickets or merchandise through Sátan’s website.

Glapræði processes the personal data you provide in connection with the use of the system or in connection with the way you contact us. The information can be, for example, name, email address, telephone number, address, social security number, card information or other information that you provide when you buy a ticket or have other communications with Glapræði or Sátan.

Why does Glapræði use personal information?
Your personal information is used by Glapræði to make it possible to:

fulfill our obligations to you as agreed, for example so that you can collect your tickets, so that you can get your tickets back if for any reason you cannot find them or have lost them etc.
receive and work with card and smart payments.
improve the purchase process and other services.
maintain a good customer relationship in your dealings with Sátan
handle refunds for ticket purchases.

Who has access to your personal information?
Personal information is processed by Glapræði’s staff. As long as there is no legal obligation to disclose personal data, it will not be passed on to other parties. Glapræði never discloses or sells personal information for marketing purposes to third parties. Anyone who has access to data is obliged to process it only in accordance with GDPR law no. 90/2018.

How long is personal data stored?
Glapræði stores your personal data for as long as it is necessary to fulfill the obligations at hand at any given time.

Security
Glapræði takes appropriate technical and organizational measures to protect the personal data it processes. The measures provide security that complies with applicable data protection legislation and is appropriate taking into account:

 • the technical possibilities available.
 • what it would cost to implement the measures.
 • special risks associated with the processing of personal data.
 • how sensitive the personal information is.
 • Privacy policy update
  Glapræði updates this privacy policy regularly and the latest version is always available on Sátan’s website.

  Contact

  Glapræði ehf
  ID: 610723-0710,
  Árskógar 5,
  109 Reykjavík.
  Email: info@satan-festival.com