English – Terms and conditions

Skilmálar Glapræðis ehf

Ekki er heimilt að áframselja miða með fjárhagslegum hagnaði. Ef í ljós kemur að miði er seldur með fjárhagslegum hagnaði fyrir annan aðila en viðburðahaldara, þá áskilur Glapræði sér rétt til að ógilda miðann.

Ef viðburður fellur niður, þá er eigendum miða boðnir sambærilegir miðar á næstu dagsetningu eða full endurgreiðsla.

Ef dag- eða tímasetningu viðburðar er breytt, þá færast miðarnir sjálfkrafa á nýja dag/tímasetningu. Ef ný dag/tímasetning hentar ekki, á kaupandi rétt á endurgreiðslu, en Glapræði getur í tilkynningu um breytingu sett ákveðin tímamörk sem viðskiptavinir hafa til að falla frá kaupunum.

Með kaupum á miða eða vörum hjá Glapræði, samþykkir þú að fá sendan tölvupóst, með upplýsingum um viðburðinn eða þjónustu tengda honum, frá Sátunni. Ef þú af einhverjum ástæðum vilt ekki samþykkja þetta, getur þú sent okkur tölvupóst á info@satan-festival.com.

Glapræði meðhöndlar persónuupplýsingar í samræmi við lög.

Glapræði eða Sátan bera enga ábyrgð á persónulegum munum miðaeigenda fyrir, á meðan, eða eftir að viðburði lýkur.

Þegar þú hefur keypt miða, hefur þú 14 daga frá miðakaupum til þess að falla frá kaupunum og óska eftir endurgreiðslu. Þetta á hins vegar ekki við um beiðnir sem berast þegar minna en 14 dagar eru í viðburð.

Þegar kemur að afhendingu armbanda á Sátuna þarf kaupandi að framvísa miða ásamt löglegum persónuskilríkjum. Gestir undir 20 ára aldri fá sérlituð armbönd. Kaupandi samþykkir að armband sé sett á gesti af starfsmanni Sátunnar.

Ekki er heimilt að áframselja armbönd og armbönd sem eru klippt eða skorin eru ógild.

Það er óheimilt að koma með mat eða drykki á hátíðarsvæðið.

Glapræði ehf
Kennitala: 610723-0710
Netfang: info@satan-festival

Terms and conditions of Glapræði ehf

Tickets may not be resold for financial gain. If it turns out that a ticket is sold with financial gain for a party other than the event organizer, Glapræði reserves the right to cancel the ticket.

If an event is cancelled, ticket holders will be offered similar tickets on the next date or a full refund.

If the date or time of an event is changed, the tickets will automatically move to the new day/time. If the new date/timing is not suitable, the buyer has the right to a refund, but Glapræði can set a certain time limit for customers to cancel the purchase in the notice of change.

By purchasing tickets or products from Glapræði, you agree to receive emails from Sátan with information about the event or services related to it. If for some reason you do not want to accept this, you can send us an email at info@satan-festival.com.

Glapræði handles personal data in accordance with the law.

Glapræði or Sátan are not responsible for the personal belongings of ticket holders before, during, or after the event ends.

Once you have purchased a ticket, you have 14 days from the date of purchase to cancel the purchase and request a refund. However, this does not apply to requests received less than 14 days before the event.

When it comes to handing over bracelets to Sátan, the buyer must present a ticket together with legal identification. Guests under the age of 20 receive specially colored wristbands. The buyer agrees that a wristband will be placed on the guest by an employee of Sátan.

Bracelets may not be resold, and bracelets that are cut or cut are invalid.

It is not allowed to bring food or drinks into the festival area.

Glapræði ehf
ID: 610723-0710
Email: info@satan-festival